Trainingen en Workshops

Wil je als school, kerk of andere organisatie geïnformeerd worden over een bepaalde onderwerp dat met gezin en opvoeding te maken heeft, neem dan contact op. Voorbeelden zijn o.a.: de gevolgen van echtscheiding, kind en zelfbeeld, ouders en de puberteit… We kunnen tijdens een afspraak bespreken wat de precieze wensen zijn, en op welke manier dit praktisch ingevuld kan worden.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op