Over mij

Mijn naam is Loïs Schotanus. Ik ben psycholoog (sinds 1992) en heb me aanvankelijk gespecialiseerd in kinderen en jongeren. Ik houd me bezig met opvoed- en ontwikkelingsproblemen binnen gezinnen, en met jongeren. De laatste jaren kampen steeds meer jongeren met depressieve en/of burn out klachten, maar krijgen kinderen ook vaker te maken met de gevolgen van

een echtscheiding binnen het gezin. Hiervoor en voor andere dingen die spelen kun je bij de praktijk aankloppen. Dit geldt net zo goed voor de ouders die tegen dingen aanlopen, of de kinderen nu jong zijn of al wat ouder.

 

Mijn motivatie om te werken met gezinnen is dat ik veel mogelijkheden zie binnenin het gezin, en ouders en kinderen wil helpen deze zo goed mogelijk te benutten. Ik geloof dat wanneer ouders leren hun kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, ze bouwen aan een goede toekomst voor hun kinderen, maar ook aan een goede relatie tussen hun kinderen en henzelf. Een optimaal
klimaat hiervoor is een sfeer van acceptatie en veiligheid, waarin het kind de gelegenheid krijgt om groot te worden met vallen en opstaan. Uiteindelijk hopen we allemaal dat ons kind op eigen benen leert staan in de wereld, en naast een goede relatie met zichzelf, een goede relatie met de mensen om zich heen kan aangaan en onderhouden. Ouders hebben hierin een enorme verantwoordelijkheid gekregen; en toegegeven, dat is soms zwaar werk.

Naast het werken met gezinnen, ligt de laatste jaren mijn specialisatie ook steeds meer bij overspanningsklachten en burn-out. Er is wat dit betreft tevens de mogelijkheid om online contact te hebben.

Om mijn werk optimaal te kunnen doen, heb ik postdoctoraal meerdere cursussen en opleidingen gevolgd: ‘Directieve therapie bij kinderen en jeugdigen’, ‘Slaapproblemen bij jonge kinderen’, ‘Systemisch Coachen’, ‘Training tot Kiescoach’, de Kindercoach-opleiding, naast cursussen op het vlak van rouw, contextuele therapie en schematherapie. Inmiddels ben ik naast psycholoog ook praktijkondersteuner (opleiding 2020) bij de huisarts, wat zorgt voor een grote diversiteit in hulpvragen. Dit betekent dat ik in mijn eigen praktijk mijn aanbod heb uitgebreid naar burn-out klachten. Naast mijn eigen praktijk heb ik heb regelmatig invalwerk gedaan op scholen, o.a. het Ichthuscollege (middelbaar onderwijs Veenendaal) en de Christelijke Hogeschool in Ede.

Werkwijze

In de gesprekken maak ik gebruik van onder andere de ACT-methode (acceptance and commitmenttherapy), Cognitieve gedragstherapie, Kwaliteiten en valkuilen (Gerrickens), en gebruik ik oplossingsgerichte technieken, veelal met als doel het vergroten van eigenwaarde en eigen regie.

Er is geen wachtlijst, waardoor je niet lang hoeft te wachten op verbetering. Tijdens het eerste contact (via email of telefoon) maken we kennis, en wordt een inschatting gemaakt om te kijken of je met je hulpvraag hier goed zit. Zo ja, dan maken we een eerste afspraak. Wanneer het gaat om dingen die afspelen binnen het gezin, of specifiek rondom een (jonger) kind, dan vinden de gesprekken plaats met ouders. Vaak is dit al voldoende helpend. Jongeren kunnen gewoon zelf komen; tenzij een gesprek met ouders is gewenst.

De gesprekken bedragen € 85,00 per uur. Daarvoor mag je een heldere analyse verwachten, goed onderbouwde adviezen en een duidelijk doel om naar te streven, of dit nu binnen het gezin is of voor jou als individu. Bij diverse (aanvullende) verzekeringen krijg je een deel vergoed.

De gesprekken kunnen ook online plaatsvinden.

 

Persoonlijk kort

Mijn levensvisie heeft alles te maken met een persoonlijk geloof in God, Die zich bekend maakt door middel van de Bijbel. Nu is dit niet iets wat mijn cliënten allemaal delen, vanzelf, maar weer anderen zullen het prettig vinden dit te weten.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op